Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

2 min read

FAQ - Politisk eksponert person

FAQ - Politisk eksponert person

Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

En PEP er en fysisk person som har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet.

 

Ekstra informasjon: Se pkt 4.9.3 i Finanstilsynets hvitvaskingsveileder

Les mer om tema: Hvitvasking

Les mer om veilederen: Endringene i veilederen til hvitvaskingsloven

 

Kan et foretak eller en stat, organisasjon eller forening være en PEP?

Nei - et foretak, en stat, organisasjon eller forening er ikke en PEP - det er kun en fysisk person som kan være PEP.

 

Hvorfor utgjør en PEP en særlig høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering?

Innehavere av høytstående verv eller stilling er særlig utsatt for (politisk) korrupsjon, og korrupsjonsmidler må hvitvaskes - ofte gjennom skatteparadiser. En PEP skal alltid risikoklassifiseres med HØY RISIKO.

 

Ekstra informasjon: Risikoklassifisering - pkt. 2.4

Les mer om tema:  Riggs Bank - Århundrets store hvitvaskingsskandale

 

Hva hvis vi får PEP treff på en PEP som ikke lenger har vervet/stillingen?

PEP status gjelder minst et år etter fratredelse, og rapporteringspliktig skal uansett innhente opplysninger om fratredelsesdato og en vurdering av hvilke forsterkede tiltak som er nødvendige.

 

Hva gjør vi med et “nært familiemedlem” eller “en kjent medarbeider” til en PEP?

Et nært familiemedlem og en “kjent medarbeider” av en PEP skal behandles som om de selv er en PEP.

 

Hvilke personer omfattes av gruppen “nært familiemedlem”?

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer av en PEP er omfattet av begrepet “nært familiemedlem”. Søsken av PEP eller kusiner/fettere er ikke omfattet.

 

Ekstra informasjon: se § 2 g i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) og i pkt 4.9.4 i Veileder til hvitvaskingsloven.

nyhetsbrev

 

 

Hvilke personer omfattes av gruppen “kjent medarbeider”?

En fysisk person som har nær forretningsforbindelse til en PEP, er medeier/reell rettighetshaver med en PEP eller er eier (reell rettighetshaver) i et foretak (juridisk person) som skal begunstige en PEP.

 

Ekstra informasjon: se § 2 h i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) og i pkt 4.9.4 i Veileder til hvitvaskingsloven.

Les mer om tema: Reell rettighetshaver

 

Skal vi spørre om kunden er PEP selv om vi bruker en AML-løsning som har PEP-lister innebygget?

Ja, fysiske personkunder skal alltid spørres om PEP-status, ettersom PEP-lister kan inneholde feil, og juridiske personer skal også spørres om reelle rettighetshavere eller andre sentrale personer i foretaket er PEPer. Det må kunne dokumenteres at en slik undersøkelse er foretatt ved et eventuelt tilsyn.

Les mer om tema: Antihvitvasking (AML)

 

Må vi undersøke formuesforhold og opprinnelsen til formuen til en PEP?

Ja, og undersøkelsen må kunne dokumenteres.

 

Hva slags annen informasjon må vi innhente hvis kundeforholdet omfatter en PEP?

Det skal innhentes utfyllende opplysninger om kundeforholdet eller transaksjonen, og det bør særlig vektlegges å undersøke om det kan være en sammenheng mellom oppdraget og PEPen stilling eller verv som kan tilsi at det kan være et korrupsjonslignende forhold eller innebære hvitvasking/terrorfinansiering.

 

Skal man akseptere et oppdrag hvis kundeforholdet omfatter en PEP?

I utgangspunktet ja, det skal ikke være stigmatiserende å være en PEP. Men kundeforholdet må alltid godkjennes av en overordnet, og dette må kunne dokumenteres. Og en forsterket kundekontroll, som skal utføres, kan medføre at kundeforholdet ikke godkjennes hvis det er mistanke om hvitvasking eller oppdraget innebærer en uhåndterlig hvitvaskingsrisiko.

 

Hvem skal godkjenne et kundeforhold som omfatter en PEP?

Et kundeforhold skal alltid godkjennes (eller avslås) av en “overordnet”. Hvem dette konkret er skal fremgå av foretakets rutiner.

 

Hva slags løpende forsterkede kundetiltak bør gjøres med kundeforhold som involverer en PEP?

Det skal gjennomføres en hyppigere og mer omfattende kontroll av en PEP, f.eks. ved at opplysningene om PEP og kundeforholdet oppdateres oftere. Andre undersøkelser kan også ansees som nødvendige.

‍‍

Når er det særlig viktig å oppdatere opplysningene om dine kunder relatert til PEP?

Etter et stortingsvalg er det en stor persongruppe som kan endre PEP-status over natten. I Norge var dette tilfellet senest i oktober 2021 - vi har derfor skrevet en artikkel om stortingsvalg og PEP.

 

Book demo

 

Usikker på hvordan du skal komme i gang? Last ned PEP-skjema her:

PEP-Skjema last ned

Hvordan påvirker Stortingsvalget ditt AML-arbeid?

Hvordan påvirker Stortingsvalget ditt AML-arbeid?

Når nye politikere inntar Stortinget etter et valg, eller det utnevnes nye statsråder og statssekretærer, er det en stor gruppe mennesker som over...

Read More
Riggs Bank: Århundrets største hvitvaskingsskandale

Riggs Bank: Århundrets største hvitvaskingsskandale

«Den viktigste banken i den viktigste byen i verden»

Read More