AML trenger ikke være dyrt og tidkrevende
Les om produktet vårt

Kjenn Din Kunde

Vi har laget en automatisert løsning som dekker hele AML prosessen din, som sparer deg og dine kunder for tid. Du slipper papirer, manuelle prosesser - og du oppfyller de regulatoriske kravene i hvitvaskingsloven. Da får du tid til de vanskelige vurderingene, som er viktige i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Finn ut mer
Visualisering av Beaufort Solutions tjeneste Kjenn Din Kunde på en Mac

"Vi hadde behov for at krevende oppgaver i hverdagen kunne løses med enkle systemer.

AML er omfattende, og spesielt for små bedrifter uten egen compliance avdeling, da trenger man en leverandører som er løsningsorientert og kundeorientert, samtidig som man kan være trygg på at alle lover og krav blir ivaretatt."

Elisabeth Slettedal
Daglig leder, Advokatfirma Tofte AS

Bilde av teamet i Beaufort Solutions

Artikler fra bloggen vår

IllustrasjonStortingsvalget medfører at dine kunder kan endre status som PEP “over natten”
October 19, 2021

Når nye representanter nå inntar Stortinget etter valget, eller det utnevnes nye statsråder og statssekretærer, er det en stor persongruppe som over natten kan endre PEP-status. Nå er tiden inne for å oppdatere ditt kunderegister!

IllustrasjonHva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?
September 7, 2021

Advokater er underlagt hvitvaskingsloven, og er lovpålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroll (AML) av sine kunder. Brudd på regelverket kan medføre omdømmetap, store bøter, sivile søksmål og i ytterste konsekvens tap av bevilling og fengselsstraff.

IllustrasjonNå kan regnskapsførere utføre hvitvaskingskontroll (AML) på en enklere måte
June 16, 2021

Regnskapsførere er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, og er lovpålagt å føre hvitvaskingskontroll (AML) av sine kunder. Dersom du misligholder disse pliktene, risikerer både foretaket og styrets medlemmer store bøter eller andre alvorlige sanksjoner.

IllustrasjonFAQ – Sanksjoner og frysforpliktelser
May 28, 2021

Hold deg oppdatert med vår nye FAQ om Sanksjoner og frysforpliktelser

Illustrasjon5 fordeler med å ta i bruk en AML-tjeneste
April 27, 2021

Anti-hvitvasking (AML) handler om å overvåke, vurdere og varsle all mistenkelig aktivitet som kan innebære hvitvasking eller terrorfinansiering ved hjelp av gode rutiner. Dette er et løp som aldri slutter, men prosessen kan ofte virke både langtekkelig og tung.

IllustrasjonFAQ - Politisk eksponert person
April 27, 2021

Vi har laget en FAQ om Politisk eksponerte personer (PEP).

Illustrasjon Riggs Bank: Århundrets største hvitvaskingsskandale
February 23, 2021

Banken som var presidentenes favoritt og som skulle stå i sentrum for en av de største hvitvaskingsskandalene i historien. En skandale som preger de rutiner norske virksomheter må bygge for å hindre hvitvasking den dag i dag.

Illustrasjon Alt du trenger å vite om anti-hvitvasking (AML)
February 16, 2021

Anti-hvitvasking (AML) er et komplekst tema som berører flere områder innenfor økonomisk kriminalitet, og ikke minst ansvaret som påligger rapporteringspliktige. Vi har samlet opp det viktigste du trenger å vite her.

IllustrasjonAML: 5 tips til å etterleve regelverket
December 9, 2020

Hva forventer kundene dine at du som rapporteringspliktig gjør av AML-tiltak? Vi gir deg noen gode tips på veien!

IllustrasjonNy lov om register for reelle rettighetshavere
October 21, 2020

I ny lov om reelle rettighetshavere blir alle norske foretak pålagt å oppgi eierstruktur og oversikt over reelle rettighetshavere. Les mer om hva dette betyr for deg som rapporteringspliktig.

IllustrasjonHva er hvitvasking?
October 9, 2020

Hva er hvitvasking og hvordan foregår det? I denne bloggposten ser vi nærmere på de ulike vaskeprosessene, hvilke hvitvaskingshandlinger som er vanlige og hvordan dette påvirker økonomien vår.

IllustrasjonDette må du vite om hvitvaskingsloven
September 23, 2020

Hvitvaskingsloven omfatter en rekke bransjer og yrker. Loven er kompleks og komplisert. Hvem gjelder den for, hvilke sanksjoner og straff kan ilegges ved brudd, og hva slags veiledning er tilgjengelig for rapporteringspliktige selskap? Vi gir deg svarene!

IllustrasjonKjenn Din Kunde – kampen mot økonomisk kriminalitet
September 22, 2020

Beaufort jobber for mer finansiell åpenhet i samfunnet. Vårt bidrag er digitale produkter, ditt bidrag er at du ikke gjør business med personer og selskaper med urent mel i posen. Hvordan kan vi sammen ta opp kampen mot økonomisk kriminalitet?

Vil du være med å bidra?
Vi hører gjerne fra deg enten du har kompetanse vi trenger eller vi kan hjelpe deg med en løsning på dine AML utfordringer
Kontakt OSS