Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

Våre webinarer

Last ned webinaropptak innen temaet antihvitvasking (AML).

Webinaropptak

AML-arbeid i Eiendomsbransjen: Hvordan kan et digitalt støtteverktøy forenkle hverdagen din

Risikoen for hvitvasking i eiendomsbransjen er ansett å være betydelig, og det er ofte store verdier i omløp. Eiendomsbransjen har vært for naive, og nå må man ta tak og ta dette på alvor.

I dette webinaret går vi gjennom viktige funksjoner i vårt SaaS baserte AML Life Cycle System, Kjenn Din Kunde, som vi vet forenkler hverdagen for våre kunder i eiendomsbransjen. 

Last ned webinaret her

illustrasjoner_webinar_1
Webinaropptak

Nasjonal trusselvurdering om hvitvasking er oppdatert - hva er nytt?

Økokrim og PST har oppdatert Nasjonal risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering. Digital kriminalitet preger særlig dette nye risikobildet.

Vår egen kollega, advokat dr juris Niels Kristian Axelsen oppsummerer de viktigste endringene for deg i dette webinaropptaket, slik at ditt foretak kan være oppdatert på trusselbildet, og gir deg et godt grunnlag for å oppdatere foretakets risikovurdering og rutiner.

Last ned webinaret her

illustrasjoner_webinar_2
Webinaropptak

Finanstilsynets nye veileder - hva er nytt?

Veilederen til hvitvaskingsloven er nå kommet i oppdatert versjon. Rundskrivet gjelder for alle rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn. Dette rundskrivet erstatter rundskriv 8/2019.

Advokat dr juris Niels Kristian Axelsen er blant landets mest erfarne jurister innenfor AML og tilsynspraksis. I dette webinaret oppsummerer han de viktigste punktene for deg, slik at ditt foretak kan oppfylle kravene i hvitvaskingsloven.

Last ned webinaret her

illustrasjoner_webinar_3
Webinaropptak

AML og tilsynspraksis: Trender og utvikling

Webinaret gir innsikt i nyere tilsynspraksis, og vil være nyttig ved utforming av rutiner og risikoanalyse i rapporteringspliktige foretak. Det er dermed spesielt relevant for alle som arbeider med – eller har ansvaret for – AML og terrorfinansiering i rapporteringspliktige foretak.

Last ned webinaret her

illustrasjoner_webinar_4
Webinaropptak

Hvordan kan et AML-system hjelpe deg i hverdagen?

Arbeidet mot økonomisk kriminalitet har blitt stadig mer komplekst med nye krav til rapporteringspliktige foretak. Dermed benytter mange seg av automatiserte løsninger og ulik programvare for å gjøre hverdagen litt enklere.

I dette webinaret går vi gjennom viktige funksjoner i vårt SaaS baserte AML Life Cycle System, Kjenn Din Kunde, slik at du får et godt inntrykk av hvordan du kan ta i bruk løsningen i din hverdag. Samtidig belyser vi de mindre kjente fordelene du får ved å velge en totalleverandør på AML: Regulatorisk bistand og support.

Last ned webinaret her

illustrasjoner_webinar_5
Webinaropptak

Opplæringskravet i Hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har sterkt fokus på dette kravet i hvitvaskingsloven. Dette kommer frem i nylig publiserte tilsynsrapporter.

Dette webinaropptaket vil gi deg økt forståelse av hva dette kravet innebærer og hvordan en virksomhet kan sikre bedre etterlevelse.

Last ned webinaret her

illustrasjoner_webinar_6
Webinaropptak

Regulatorisk teknologi (RegTech) i utvikling – hva er status og hvor skal vi? 

I webinaropptaket vil du møte advokat dr juris Niels Kristian Axelsen (Beaufort Solutions) som forteller om regulatorisk teknologi (RegTech) i utvikling.

Du vil få med deg konkrete råd og tips til hvordan du kan utnytte de digitale mulighetene på best mulig måte, og hva du bør være oppmerksom på i valg av verktøy.

Last ned webinaret her

illustrasjoner_webinar_7