Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

Kjenn Din Kunde

Markedets mest komplette saksbehandlingssystem for folk som jobber med AML

 

Book demo

Kjenn Din Kunde samler og presenterer relevante opplysninger fra Comply Advantage, BRREG og Aksjonærregisteret, dokumenterer kundekontrollen og har funksjoner for å hente ut opplysninger om kundeporteføljen som igjen kan benyttes i den virksomhetsinnrettede risikovurderingen.


Prøv løsningen vår gratis her hvis du ønsker å teste Kjenn Din Kunde allerede i dag. 

kryss_check 2

 

En enkel arbeidsflyt

Onboarding 

Vi har utviklet en enkel og brukervennlig prosess som gjør at du kan onboarde og gjennomføre KYC på dine kunder i løpet av minutter. 

 • Enkel informasjonsinnhenting

 • Onboarding av selskaps og personkunder, både norske og utenlandske

 • Identifisering av eiere og roller 

 • Dynamiske, bransjetilpassede KYC-skjema (med deres branding)

 • Legitimering med BankID

 

onboarding

Saksbehandling

Kjenn Din Kunde automatiserer deler av den lovpålagte kundekontrollen. Systemet henter og samler relevante opplysninger, dokumenterer kundekontrollen og har funksjoner for å hente ut opplysninger om kundeporteføljen som kan benyttes i den virksomhetsinnrettede risikovurderingen. 

 • Internasjonale PEP- og sanksjonslister og medieoppslag (negative nyheter) 

 • Varsling dersom det oppstår treff ved screening, samt brukervennlige prosesser for å håndtere dette

 • Mulighet for å skreddersy innstillinger tilrettelagt din organisasjon

 • Funksjoner for prosjekt, oppdrag og E-signering

 

saksbehndling

Kundevurdering

Selve risikovurderingen av kunden baseres på de opplysningene som er innhentet. Vurderingen kan sendes til godkjenning av overordnet.

 • Løsningen identifiserer om sluttkunden har tilknytning til høyrisikoland, basert på registrerte opplysninger om rolleinnehavere og rettighetshavere, samt kundens svar på KYC-spørsmål

 • Løsningen identifiserer om sluttkunden er PEP eller sanksjonert

 • Løsningen identifiserer om sluttkunden tilhører en bransje som er forbundet med en forhøyet risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

 • Egendefinerte sjekklister (kommer snart)


kundevurdering

Oversikt over kundeporteføljen

Kjenn Din Kunde tilrettelegger for at kunder med høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering følges opp hyppigere enn kunder med lavere risiko. Det skal være enkelt å holde oversikt.

 • Dashboard med oversikt over hele kundeporteføljen

 • Kunderapport - Dokumentasjon på kundekontrollen, inkludert dato, tidspunkt og navn på saksbehandler.

 • Ulike brukerroller: Hvitvaskingsansvarlig, etterlevelsesansvarlig og standardbruker. Enkelte innstillinger kan kun endres av hvitvaskingsansvarlig og/eller etterlevelsesansvarlig.

 • Dokumentasjonen kan eksporteres til PDF for kvalitetskontroller, compliance, internrevisjon og/eller tilsyn.


 

dashboard-1

 

Mye av gullet ligger i KYC-besvarelsen

Derfor har vi utviklet et KYC-spørreskjema som er tilpasset bransjen kunden din tilhører, med mulighet for å laste opp nødvendig dokumentasjon, som vedtekter og aksjonæravtaler, direkte i det digitale spørreskjemaet. 

Skjemaet sendes til din kunde for å avklare formålet med kundeforholdet, midlenes opprinnelse, eventuell PEP-status, geografiske forhold, kompliserte eierstrukturer, hvem som er reelle rettighetshavere samt andre relevante spørsmål.

 

 

Book en demo med oss

Book demo