Book demo Prøv gratis
Book demo Prøv gratis

3 min read

Stortingsvalget medfører at dine kunder kan endre status som PEP “over natten”

Featured Image

Har du oppdatert opplysningene om dine kunder?

Når nye representanter nå inntar Stortinget etter valget, eller det utnevnes nye statsråder og statssekretærer, er det en stor persongruppe som over natten kan endre PEP-status. Nå er tiden inne for å oppdatere ditt kunderegister!

Hvert fjerde år stemmer den norske befolkningen frem nye representanter til Stortinget. Også “nære medarbeidere” og “nær familie” av politisk eksponerte personer skal behandles som høy-risiko kunder med PEP-status. Noe som tilsammen utgjør en stor gruppe mennesker.

‍Er du hvitvaskingsansvarlig i et rapporteringspliktig foretak bør du nå oppdatere ditt kunderegister og gjøre nødvendige endringer i dine risikovurderinger, herunder å gjennomføre nye screeninger av dine kunder for å identifisere politiske eksponerte personer (PEP).

Alle rapporteringspliktige er pålagt å dokumentere hvem de har som kunder, og hvilken konkret risikovurdering som er gjort for de enkelte kundeforhold. En politisk eksponert person er som kjent en fysisk person som har, eller har hatt det siste året, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Denne personen skal alltid klassifiseres med høy risiko, som tilsier forsterket kontroll.

 

Hvilken risiko utgjør en PEP?

En PEP utgjør en særlig høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, spesielt i forbindelse med politisk korrupsjon. Korrupsjonsmidler må også hvitvaskes for å kunne integreres i den legale økonomien. Derfor skal en PEP alltid risikoklassifiseres med høy risiko. De forsterkede tiltakene skal gjennomføres i minimum ett år etter at personen gikk ut av stillingen eller vervet sitt.

Også nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere skal klassifiseres med høy risiko, altså på lik linje som den politisk eksponerte personen. En kjent medarbeider er en person som har en nær forretningsforbindelse til en PEP.

Vi har samlet de vanligste spørsmålene om PEP her; FAQ - Politisk eksponert person.

 

Gjennomfør løpende kontroller

Det holder ikke bare å vite hvem kunden var da kundeforholdet ble opprettet. Eventuelle senere endringer må også fanges opp fortløpende. På samme vis holder det ikke å gjennomføre en risikoanalyse av kundeforholdet hvis den ikke blir oppdatert.

I den løpende kundekontrollen skal du også kunne fange opp og justere kundetiltak dersom det skjer endringer i eier- eller styringsstrukturen. Er eieren en, eller tilknyttet en, politisk eksponert person? Har vedkommende fått et nytt verv? Ja, da er tiden inne for å oppdatere risikovurderingen av kunden.

Løpende kontroller er en vesentlig del av kampen mot hvitvasking ved at du til enhver tid må “kjenne kunden din”, og hvilken risiko kundeforholdet eventuelt innebærer.

 

Gode prosesser, kontroller og rutiner er nøkkelord for å kunne oppfylle hvitvaskingslovens krav om å kjenne din kunde.

Å utarbeide gode rutiner gir en trygghet i prosessen og bidrar til at virksomheten er forberedt på tilsyn, samtidig som du er med og forebygger alvorlig økonomisk kriminalitet. Uten et digitalt støttesystem vil dette være tidkrevende og vanskelig.

Med en digital AML-tjeneste som Kjenn Din Kunde får du tilgang på blant annet automatisk løpende elektronisk screening mot sanksjons- og PEP lister, og BankID som legitimerer kunden – noe som samlet sett gjør prosessen raskere og mye enklere. Ved å ha all informasjon på ett sted blir det enklere å ha full oversikt, og du kan følge opp kunder, rapportere til styret og være forberedt på tilsyn. Din tid er dyrebar – bruk den godt.

 

Usikker på hvordan du skal komme i gang? Last ned PEP-skjema her:

PEP-Skjema last ned

 

Effektiviser hvitvaskingskontrollene (AML) dine

Hvitvaskingsloven er kompleks og komplisert. Det er ikke alltid like enkelt å holde seg oppdatert, og hvitvaskingskontroller kan ofte føles som et onde, eller noe man “må gjøre.”

Ved å ta i bruk en digital AML-tjeneste er du godt rustet til å utføre effektive kontroller, samtidig som du til enhver tid har et system som er oppdatert i henhold til endringer  i regelverket. Hvitvaskingsloven bygger på EU-direktiv, og det er hyppige endringer i lovverket. Kombinert med en økende intensitet i tilsyn, og stadig strengere sanksjoner så er det stadig mer virksomhetskritisk å etterleve regelverket.

Med Kjenn Din Kunde får du i tillegg tilgang til eksklusive opplærings- og kompetansevideoer, og kan delta på korte og konsise webinarer i Kjenn Din Kunde sin serviceportal – laget av våre egne regulatoriske eksperter. Trenger du å få sjekket om virksomhetens overordnede risikoanalyse og rutiner er i tråd med regelverket? Da kan du enkelt og greit benytte vår AML Helsesjekk. Trenger dine ansatte opplæring slik hvitvaskingsloven krever skjer jevnlig, og kan dette dokumenteres ved tilsyn? Gjennom KDK får du også tilbud om opplæring dersom du ønsker det.

På denne måten kan virksomheten alltid være oppdatert på det siste innen hvitvaskingsloven, og oppfylle alle pliktene som følger av denne.

 

Book demo