Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

3 min read

Hvordan påvirker Stortingsvalget ditt AML-arbeid?

Hvordan påvirker Stortingsvalget ditt AML-arbeid?

Når nye politikere inntar Stortinget etter et valg, eller det utnevnes nye statsråder og statssekretærer, er det en stor gruppe mennesker som over natten kan endre PEP-status. Da er tiden inne for å oppdatere ditt kunderegister!

 

Har du oppdatert opplysningene om dine kunder?

Alle rapporteringspliktige foretak er pålagt å dokumentere hvem de har som kunder, og hvilken konkret risikovurdering som er gjort for de enkelte kundeforhold. En politisk eksponert person er som kjent en person som har, eller det siste året har hatt,  et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. 

Denne personen skal alltid klassifiseres med høy risiko, som tilsier forsterket kontroll.

Når den norske befolkningen stemmer frem nye representanter til Stortinget hvert fjerde år, vil det dermed medføre store endringer i AML-arbeidet. Noen vil miste sin maktposisjon, men likevel bli ansett som PEP en stund til, mens andre vil tre inn i sin nye rolle – og dermed få endret sin status.

Det mange rapporteringspliktige foretak ikke tenker på, er at det er flere enn den nye statssekretæren eller stortingsrepresentanten som anses som PEP. «Nære medarbeidere» og «nær familie» av politisk eksponerte personer skal også behandles som høyrisiko-kunder med PEP-status – og dét utgjør en stor gruppe mennesker.

Er du hvitvaskingsansvarlig i et rapporteringspliktig foretak bør du dermed forsikre deg om at du både oppdaterer ditt kunderegister og gjør nødvendige endringer i risikovurderingene, herunder å gjennomføre nye screeninger av kundene for å identifisere politisk eksponerte personer.

 

Hvilken politisk risiko utgjør en PEP?

En politisk eksponert person er spesielt viktig å identifisere fordi en slik status medfører en særlig høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, spesielt i forbindelse med politisk korrupsjon. Korrupsjonsmidler må også hvitvaskes for å kunne integreres i den legale økonomien. 

Derfor skal en PEP alltid risikoklassifiseres med høy risiko, og det samme gjelder altså nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere, som defineres som en person som har en nær forretningsforbindelse til en PEP.

De forsterkede tiltakene skal gjennomføres i minimum ett år etter at personen gikk ut av stillingen eller vervet sitt. Vi har samlet de vanligste spørsmålene om PEP i denne FAQ-en, om du ønsker vite mer.

 

Gjennomfør løpende kontroller

Kunder kan få endret sin status i løpet av kundeforholdet, og det holder ikke å vite hvem kunden var da forholdet ble opprettet. Eventuelle senere endringer må også fanges opp fortløpende. På samme vis holder det ikke å gjennomføre en risikoanalyse av kundeforholdet, det må holdes løpende oppdatert. 

I den løpende kundekontrollen skal du også kunne fange opp og justere kundetiltak dersom det skjer endringer i eier- eller styringsstrukturen. Er eieren en, eller tilknyttet en, politisk eksponert person? Har vedkommende fått et nytt høytstående offentlig verv eller jobb? Ja, da er tiden inne for å oppdatere risikovurderingen av kunden.

Fordi du til enhver tid må «kjenne kunden din» og hvilken risiko kundeforholdet innebærer, bør du foreta løpende kontroller – som er en vesentlig del av kampen mot hvitvasking. 

 

Et enklere AML-arbeid

Har du kvalitet i AML arbeidet forebygger du alvorlig økonomisk kriminalitet. Å utarbeide gode risikoanalyser og rutiner gir en trygghet i prosessen og bidrar til at virksomheten er forberedt på tilsyn. Uten et digitalt støttesystem vil dette være tidkrevende og vanskelig.

Med en digital AML-tjeneste som Kjenn Din Kunde får du tilgang på blant annet automatisk løpende elektronisk screening mot sanksjons- og PEP lister, bransjerisiko og BankID som legitimerer kunden – noe som samlet sett gjør prosessen raskere og mye enklere. Ved å ha all informasjon på ett sted blir det enklere å ha full oversikt, og du kan følge opp kunder, rapportere til styret og være forberedt på tilsyn. Din tid er dyrebar – bruk den godt.

 

Usikker på hvordan du skal komme i gang? Last ned PEP-skjema her:

PEP-Skjema last ned

 

Effektiviser hvitvaskingskontrollene (AML) dine

Hvitvaskingsloven bygger på et EU-direktiv, med hyppige endringer i lovverket. Det er ikke alltid like enkelt å holde seg oppdatert, og hvitvaskingskontroller kan ofte føles som et onde, eller noe man «må gjøre». At vi ser en økende intensitet i tilsynsarbeidet, kombinert med stadig strengere sanksjoner, gjør det ikke noe enklere. Men det blir derimot mer virksomhetskritisk å etterleve regelverket.

For et stort antall virksomheter innebærer AML-arbeidet fortsatt mange manuelle prosesser. Det er ikke spesielt effektivt, ei heller er det forretningsmessig fornuftig å benytte interne ressurser på oppgaver som ikke nødvendigvis er verdiskapende. 

Dermed kan det være smart å ta i bruk en digital AML-tjeneste som gjør mye av jobben for deg. Slike tjenester gjør deg bedre rustet til å utføre effektive kontroller, samtidig som du til enhver tid har et system som er oppdatert i henhold til endringer i regelverket. 

Les også: Her har du 5 fordeler med å ta i bruk en aml-tjeneste

Et slikt verktøy kan også gi deg merverdi i det daglige arbeidet. Med vårt system, Kjenn Din Kunde, får du også tilgang til eksklusive opplærings- og kompetansevideoer, og du kan delta på korte og konsise webinarer i systemets serviceportal – laget av våre egne regulatoriske eksperter. 

Trenger du å få sjekket om virksomhetens overordnede risikoanalyse og rutiner er i tråd med regelverket? Da kan du enkelt benytte vår AML Helsesjekk. Trenger dine ansatte opplæring som hvitvaskingsloven krever skal skje jevnlig og dokumenteres? Det kan du få gjennom vår løsning dersom du ønsker det. 

På den måten kan virksomheten alltid være oppdatert på det siste innen hvitvaskingsloven, og hjelpe deg når hendelser som Stortingsvalg inntreffer.

 

Kontakt oss

 

FAQ - Politisk eksponert person

FAQ - Politisk eksponert person

Hva er en politisk eksponert person (PEP)? En PEP er en fysisk person som har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge...

Read More
AML: 5 tips til å etterleve regelverket

AML: 5 tips til å etterleve regelverket

Kunder som kjøper tjenester eller produkter av rapporteringspliktige foretak forventer i dag av sine leverandører at det foreligger effektive...

Read More