Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

5 min read

Riggs Bank: Århundrets største hvitvaskingsskandale

Riggs Bank: Århundrets største hvitvaskingsskandale

«Den viktigste banken i den viktigste byen i verden»

Det storslåtte bankbygget lå kun en snau kilometer fra Det Hvite Hus. Riggs Bank. Banken som var presidentenes favoritt. Men banken skulle snart stå i sentrum for en av de største hvitvaskingsskandalene i historien. En skandale som også preger de rutiner norske virksomheter må bygge for å hindre hvitvasking gjennom identifikasjon av Politisk Eksponerte Personer.

‍Banken som tidligere var mest kjent for å huse formuen til amerikanske presidenter,  kongressmenn og ambassader skulle snart få et nytt rykte. For å kunne fortelle hva som skjedde må vi tilbake hvor det hele startet. Noen gode tiår tilbake.

Til en tid hvor hvitvasking ble et økende problem. En bank som skulle stå i sentrum av en av de største hvitvaskingsskandalene i amerikansk historie. En ledelse som var opptatt av å tilby service til de mange formuene der ute, inkludert den korrupte diktatoren Augusto Pinochet.

 

Statskupp i Chile

Året er 1973. Dette er året hvor Augusto Pinochet får makten over Chile gjennom et statskupp. Starten på en 17 år lang periode hvor han opererer med uinnskrenkede fullmakter som diktator. Hans tid i gullstolen er langt fra fredfull, og han er mest kjent for sin hatefulle ideologi. Motsa du Pinochet kunne livet ditt ende i et av de beryktede torturkamrene eller fangeleirene – som flere titusen før deg.

Han er fast bestemt på å utslette venstresiden i det politiske Chile, og det er ikke uvanlig at mennesker på mystisk vis plutselig forsvinner. Regjeringen til Pinochet tar livet av 3197 mennesker og torturerer 29 000, i følge en rapport senere utarbeidet i Chile. Og de fleste blir aldri gjort rede for, som betyr at familier der ute aldri får sannheten om hva som virkelig skjedde med deres nærmeste.

Pinochet går til slutt av i 1990, men har sikret seg rettslig immunitet i Chile som innebærer at han aldri ble stilt for en Chilensk rett  før han døde i 2006.

 

Land of the Opportunity – der alt var mulig

Man skulle kanskje tro at Pinochet sitt rykte  og mange hemmeligheter fikk andre nasjoner til å stå imot ham. Men den gang ei. Selv om det fantes andre nasjoner som tok avstand fra Chiles nye diktator, hadde Pinochet mange gode internasjonale relasjoner. Mange så på hans liberale økonomiske politikk som redningen for landet. Inkludert krefter i USA. Disse hadde hjulpet de militære styrkene i Chile med statskuppet i 1973, som førte til at den fryktede diktatoren kom til makten.

Selv om dokumentene som forteller hele historien om forholdet mellom USA og Chile under statskuppet er låst i en tykk safe i Washington D.C, ble flere rapporter frigitt etter mye press – nasjonalt og internasjonalt. Rapportene etterlater ingen tvil om at CIA og Henry Kissinger var involvert.

USA har tidligere vært beskyldt for å “se en annen vei for gode venner”. Så selv om USA slo hardt ned på innenlandske mafiarelaterte kriminelle handlinger, finnes det flere tilfeller av svikt i rettssystemet til fordel for USAs internasjonale allierte.

 

Den pensjonerte milliardæren med 125 kontoer

Hvitvasking var et økende problem i USA,  som fortsatte å vokse også etter Al Capone sin storhetstid. Kongressen så først på dette som en uheldig konsekvens av det økende problemet med kjøp og salg av narkotiske stoffer. Myndighetene ønsket derfor å slå hardt ned på dette, noe som automatisk ville redusert problemet med hvitvasking. Muligens en noe naiv tanke. Dette var tross alt et problem som også strakk seg langt utenfor amerikanske grenser.

Som leder av Chile i nesten to tiår, og nye åtte år som øverste kommandør i militæret, hadde Pinochet opparbeidet seg en solid “pensjon”. En pensjon som viste seg å være fordelt rundt på 125 kontoer i forskjellige banker over hele verden, og estimert til å være på omtrent 21 millioner dollar. Omtrent en fjerdedel av alt dette ble oppbevart i Riggs Bank. Det er sagt at eks-diktatoren opererte med innskudd fra fire til åtte millioner amerikanske dollar, men i senere rapporter viste det seg at dette tallet var vesentlig høyere. Selv med en “imponerende CV” var det ingen tvil om at inntekten til Pinochet ikke kunne rettferdiggjøre de massive summene. Det meste skal stamme fra salg av narkotika til USA og Europa.

Men i Riggs Bank hadde ikke Augusto Pinochet tilsynelatende noen konto. Men det hadde  derimot en person kalt Daniel Lopez, beskrevet som en “en pensjonert profesjonell” som hadde hatt en “høyt betalt stilling i offentlig sektor i mange år”. Det fantes ingen passkopier eller undersøkelser av midlenes opprinnelse. Daniel Lopez ble diskret omtalt som “klienten”.

 

Riggs Bank hjelper varetektsfengslet Pinochet

Under et besøk i London i 1998 ble Pinochet varetektsfengslet. Anklagene var mange og dystre. Anklager om strategisk folkemord, tortur og forsvinninger under hans regime tvang flere nasjoner til å åpne hemmelighetsstemplede dokumenter som omhandlet chilenske mennesker som hadde sporløst forsvunnet – og mest sannsynlig blitt drept av den chilenske ledelsen. Flere urovekkende funn ble avdekket. Sentralt i anklagene sto den grufulle samarbeidsoperasjonen “Operation Condor” hvor en rekke Sør-Amerikanske regjeringer gikk systematisk til verks for å fjerne alle sine motstandere.

Grunnet den pågående etterforskningen bestemte den britiske domstolen at alle kontoene til Pinochet umiddelbart skulle fryses. Men, i all stillhet fikk eks-diktatoren hjelp av ingen ringere enn Riggs Bank til å overføre alle midlene sine fra England til USA.

Dette gjorde Riggs ved å ikke bare skjule navnet til Pinochet og hans familie, men også opprette to nye selskaper ene og alene for å overføre formuen uten spor. Dette ble offentliggjort i 2004 etter at Kongressen i USA satte inn en egen etterforskningskomité som skulle se til at Anti-Money Laundering (AML), eller hvitvaskingsloven, ble håndhevet.

Etter å ha tiltrukket seg oppmerksomheten til AML-komiteen ble Riggs Bank etterforsket og tvunget til å samarbeide. Men banken fortsatte å overføre Pinochets store formue til andre finansinstitusjoner, uten å fortelle myndighetene om de mistenkelige summene. Tvert imot, de tok aktive grep for å skjule dem. Blant grepene var opprettelse av to anonyme truster på Bahamas. Dette kommer frem i den andre rapporten komitéen la frem i 2005. Samtidig viste det seg at Pinochet hadde benyttet hele ti identiteter og pass for å åpne nye kontoer, og at forholdet mellom Pinochet og bankens toppledelse hadde utviklet seg til et nært vennskap.

 

Les også: AML: 5 tips til å etterleve regelverket

 

Hva skjedde med Riggs Bank?

I 2005 erkjenner Riggs Bank seg skyldig i siktelsen for omfattende hvitvaskingsarbeid og å gjentatte ganger ha skjult mistenkelige transaksjoner fra myndighetene. De sa ja til å betale en bot på 16 millioner amerikanske dollar mot at ikke selskapet eller søsterselskapet skulle bli videre tiltalt for siktelsene. Det var liten tvil om at dette var mer enn bare svikt i rutiner, men gjentatte forsøk på å bevisst unndra store summer fra hvitvaskingskontroll. Når det viste seg at banken også hadde skjult formuen til Obiang-familien fra Equatorial-Guinea var det slutt for den viktigste banken i verdens viktigste by. Banken  ble kort tid etter innlemmet i en annen større bank, og navnet Riggs Bank brukes ikke lenger.

Selv om du ikke lenger kan sette inn pengene dine i den tvilsomme banken, kan du overnatte i det nye stilfulle hotellet beskrevet som «den viktigste banken i den viktigste byen i verden». Det stemmer, den gamle banken har blitt omgjort til et hotell for deg som ønsker litt ekstra historie på din neste ferietur!

 

Kampen mot økonomisk kriminalitet er et samfunnsansvar

Selv om verden slåss hardere mot hvitvasking enn noen gang, estimeres det at to billioner dollar går gjennom “slusene” hvert år.

Riggs Bank er et ekstremt eksempel på hvitvaskingsrisiko som kan følge med såkalte Politisk Eksponerte Personer (PEPs). Skandalen var en grunn til at Recommendation 12 om PEPer ble skrevet inn i FATF sine anbefalinger. Men nettopp fordi risikoen kan være så høy som den var her, må alle som innehar høye politiske verv følges opp spesielt med tanke på hvitvaskingsrisiko. Det er krevende for alle parter.

Det er ikke mye politisk korrupsjon i Norge, og det er kanskje enkelt å tenke at hvitvasking ikke skjer i vårt langstrakte land. Dette er ikke riktig. Norges Bank kan kun redegjøre for 40 prosent av norske kontanter, samtidig ble det rapportert inn hele 11 564 MT-meldinger (mistenkelige transaksjoner) til ØKOKRIM i 2019. Hva forteller dette oss?

Vi har alle et samfunnsansvar. Og du har ansvar for å bidra til å forhindre hvitvasking gjennom ditt foretak, og derfor trenger du gode rutiner for å kontrollere at dine kunder og partnere opererer lovlig. Bli med i kampen mot økonomisk kriminalitet, og gjør deg selv tjenesten å unngå de mange langtekkelige og manuelle prosessene dette innebærer.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan ha kontroll på at dine kunder etterlever hvitvaskingsloven?

 

Ta en uforpliktende prat med oss!

 

Artikkelen er skrevet av Henning Gravklev og vår markedspartner Fullstakk Marketing.

Kilder: Aftenposten, NYT, Wikipedia, Finansforbundet, Le Monde Diplomatique Norge, Washington Post, Reuters.


Book demo

FAQ - Politisk eksponert person

FAQ - Politisk eksponert person

Hva er en politisk eksponert person (PEP)? En PEP er en fysisk person som har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge...

Read More
Hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? - Saker fra virkeligheten

1 min read

Hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? - Saker fra virkeligheten

AML-arbeid- et unødvendig onde? I henhold til hvitvaskingsloven skal alle rapporteringspliktige foretak jobbe aktivt med å forebygge og avdekke...

Read More
Hva er hvitvasking?

Hva er hvitvasking?

Sofistikert hvitvasking ble avdekket først i USA knyttet til mafiavirksomheten på 1920-tallet. Under forbudstiden genererte den amerikanske mafiaen...

Read More