Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

1 min read

Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

Er du oppdatert på det faglige rundt Hvitvaskingsloven?

‍Hvitvaskingsloven av 2018, Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, er den tredje hvitvaskingsloven siden 2004.

Landskapet rundt loven er kompleks og komplisert. Hvitvaskingsloven oppleves av mange som vag, generell og skjønnsmessig. Det utarbeides stadig generelle veiledninger og andre bransjespesifikke rammeverk som man kan lese seg opp på. I tillegg publiseres det faglige og nyttige årsrapporter fra flere instanser. 

I denne artikkelen har vi samlet en håndfull rapporter og veiledninger fra 2023 så langt. 

God lesing 📖📑

 

Årsrapport- Enheten for finansiell etterretning (EFE)
I 2022 mottok EFE nesten 20 000 rapporter om mistenkelige forhold fra rapporteringspliktige. Det er en økning på ca. 20 prosent fra året før.

 

Anti-money-laundering authority (AMLA):
AMLA skal føre direkte tilsyn med de finansielle institusjonene som utgjør størst risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, og som opererer i flere medlemsland.

AMLA skal kunne anmode nasjonale tilsynsmyndigheter om å iverksette tiltak for å adressere en forestående risiko i foretak som forblir under nasjonalt tilsyn.

 

DNB annual fraud report
DNB og DNBs kunder ble forsøkt svindlet for 1,2 milliarder kroner i 2022. Banken klarte å redde 1 milliard av dette. DNB deler sine funn om økonomisk kriminalitet i denne rapporten.

 

FATF rapport kunst   
Hender det at du som advokat, revisor, regnskapsfører eller rådgiver bistår kunder som selger eller kjøper kostbar kunst? 🎨Da bør du lese FATF sin rapport om hvor det er risiko for hvitvasking i dette

 

Årsrapport for Økokrim 2022
Hva har Økokrim jobbet med i 2022, og hva har de fokus på i 2023? Det kan du lese om i Årsrapport for Økokrim 2022. 💡Her kan man blant annet lese om en klar økning i antall anmeldelser av bedrageri, at etterretning spiller en stadig viktigere rolle, at søkelyset innen miljøkriminalitet i 2022 har vært på utryddelse av truede arter og dyrevelferdskriminalitet, mm.

 

Finanstilsynet: Risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering
Finanstilsynets vurdering av risikoen for at rapporteringspliktige foretak under tilsynet misbrukes til hvitvasking eller terrorfinansiering.

 
Europaparlamentet har godkjent en ny AML-pakke for EU. 
En "single AML-rulebook"
Det 6. hvitvaskingsdirektivet som omfatter krav til FIUer, tilsynsmyndigheter, RRH-registre og eiendeler lagret i frihandelssoner
Etablering av den felleseuropeiske tilsynsmyndigheten AMLA


Veileder til Hvitvaskingsloven- Endringer
Endringene oppsummert kan du lese her
Rapporten kan du lese i sin helhet her


Nasjonal trusselvurdering om hvitvasking og terrorfinansiering- Oppdatert
Vår oppsummering kan du lese her
Rapporten kan du lese her

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss i dag, vi hjelper deg!

 

 

Hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? - Saker fra virkeligheten

1 min read

Hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? - Saker fra virkeligheten

AML-arbeid- et unødvendig onde? I henhold til hvitvaskingsloven skal alle rapporteringspliktige foretak jobbe aktivt med å forebygge og avdekke...

Read More
AML og konsekvenser av dårlig styring

1 min read

AML og konsekvenser av dårlig styring

Strengere krav fra Finanstilsynet fører til flere anmeldelser og rettssaker I oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov og -forskrift i kraft, og etter...

Read More
Dette må du vite om hvitvaskingsloven

Dette må du vite om hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven omfatter en rekke bransjer og yrker. Loven er kompleks og komplisert. Hvem gjelder den for, hvilke sanksjoner og straff kan ilegges...

Read More