Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

1 min read

AML og konsekvenser av dårlig styring

AML og konsekvenser av dårlig styring

Strengere krav fra Finanstilsynet fører til flere anmeldelser og rettssaker 


I oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov og -forskrift i kraft, og etter dette har kravene fra Finanstilsynet og potensielle sanksjoner for manglende etterlevelse blitt enda strengere enn før. 

I Norge er alle rapporteringspliktige foretak underlagt klare krav etter hvitvaskingsloven. Selv om mange bedrifter har fokus på å etterleve dette, så ser man dessverre flere tilfeller hvor håndtering av AML og risiko ikke blir tatt nok på alvor. Vi har samlet seks mediesaker som viser hvor store konsekvenser manglende AML arbeid kan medføre.
 

Er du usikker på om din bedrift har kontroll på AML-arbeidet?
Ta kontakt med oss i dag! Vi hjelper deg med alt innen AML.