Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

1 min read

Hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? - Saker fra virkeligheten

Hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? - Saker fra virkeligheten

AML-arbeid- et unødvendig onde?

I henhold til hvitvaskingsloven skal alle rapporteringspliktige foretak jobbe aktivt med å forebygge og avdekke handlinger hvor de kan brukes, eller bli forsøkt brukt, som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette krever både tid og ressurser i en hektisk arbeidshverdag, og mange anser AML-arbeid som et unødvendig onde. For hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? Og i hvert fall ikke med meg!

Vi kan alle rammes av hvitvasking

Det er lett å tenke at det ikke angår en selv, men hvitvasking dekkes som regel gjennom lovlige selskaper. PST og Økokrims nasjonale risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering viser at digitalisering, økt bruk av pengemuldyr i hvitvaskingsprosesser og sosial manipulering er særlig aktuelt. Det vektlegges også at Norge er attraktivt for dem med skumle hensikter, og det innebærer alt fra sektorer med store verdier i omløp, til ungdommer som blir utnyttet av kriminelle nettverk til hvitvasking. 

Det finnes en rekke eksempler på hvitvasking i Norge. Vi har samlet noen saker fra mediene de siste månedene:

 

Har du full kontroll på AML i din bedrift?
Hos oss får du en komplett løsning for rapporteringspliktige selskaper.

Ta kontakt med oss i dag, vi hjelper deg!
 

Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

1 min read

Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

Er du oppdatert på det faglige rundt Hvitvaskingsloven? ‍Hvitvaskingsloven av 2018,Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, er den tredje...

Read More
AML og konsekvenser av dårlig styring

1 min read

AML og konsekvenser av dårlig styring

Strengere krav fra Finanstilsynet fører til flere anmeldelser og rettssaker I oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov og -forskrift i kraft, og etter...

Read More
Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?

Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?

Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)?

Read More