Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

1 min read

Antihvitvasking for meglerbransjen er nå enklere

Antihvitvasking for meglerbransjen er nå enklere

I en verden i konstant forandring med stadig økende tempo, brukermønster, nye lover og pressede marginer, blir kravet til et forretningssystem stadig viktigere. Beaufort Solutions har derfor inngått et samarbeid med Vitec Next for å hjelpe våre felles kunder med å effektivisere deres hverdag. 

 

Hvorfor er samarbeidet inngått?

I Beaufort har vi stor tro på læring på tvers av organisasjoner, deling og internalisering av erfaringer og kunnskap. Ved å følge våre kunders interesser fremmer vi utvikling for bransjen.

Vi ønsker å ha en estetisk forretningsstrategi, hvor vi satser på kvalitet i design og service ved å tenke sirkulært og helhetlig for å utnytte synergier mellom bransjene. 

 

Hvordan vil dette hjelpe våre kunder?

For foretak som er kunder hos både Vitec og Beaufort Solutions (KDK)  vil vi nå automatisk overføre informasjon fra Vitec til Beaufort om selger/kjøper. Informasjonen blir sendt tilbake til oppdraget med relevant info om hvitvasking.

Selger/kjøper registreres med oppdrag i Vitec Next, deretter sendes de automatisk over til Kjenn Din Kunde for Hvitvaskingskontroller. For foretakskunder vil megler få en oversikt over de ulike roller og rettighetshavere i et selskap med muligheten for løpende overvåking. Kjenn Din Kunde screener privatpersoner og foretak, samt fysiske personer tilknyttet foretaket, mot nasjonale og internasjonale PEP, sanksjonslister og negative nyheter.

Les også: Alt du trenger å vite om anti-hvitvasking (AML)  

 

Finansiell integritet som megler

Vi jobber målrettet med å fjerne repetitive manuelle prosesser. Det kan være utfordrende å ha finansiell integritet og sterk vekst, med økende press fra både kunder og myndigheter for effektiv måloppnåelse og risikohåndtering.

Dere vil nå få en mer effektivisert hverdag med bedre arbeidsflyt i det operative anti-hvitvaskingsarbeidet.

Du som megler vil nå kunne fokusere mer på selve salgsprosessen og ha gode støtteverktøy som sikrer etterlevelse av Hvitvaskingsregelverket.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss her!

Du kan også booke en demo med oss direkte om du heller ønsker det: 

Book demo

 

 

Eiendomsmegler Vest bruker Kjenn Din Kunde for å lette AML-arbeidet til sine meglere

Eiendomsmegler Vest bruker Kjenn Din Kunde for å lette AML-arbeidet til sine meglere

Det var Kjenn Din Kunde og integrasjonen med Vitec som gjorde at Eiendomsmegler Vest lyktes med å forenkle og forbedre AML-arbeidet.

Read More
Nå kan regnskapsførere utføre hvitvaskingskontroll på en enklere måte

Nå kan regnskapsførere utføre hvitvaskingskontroll på en enklere måte

Utviklingen mot et heldigitalt samfunn har medført at mange har tatt i bruk skybasert regnskap, og det samme gjelder den lovpålagte...

Read More
Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

1 min read

Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

Er du oppdatert på det faglige rundt Hvitvaskingsloven? ‍Hvitvaskingsloven av 2018,Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, er den tredje...

Read More