Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

3 min read

5 fordeler med å ta i bruk en AML-tjeneste

5 fordeler med å ta i bruk en AML-tjeneste

Anti-hvitvasking (AML) handler om å overvåke, vurdere og varsle all mistenkelig aktivitet som kan innebære hvitvasking eller terrorfinansiering ved hjelp av gode rutiner.

Dette er et løp som aldri slutter, men prosessen kan ofte virke både langtekkelig og tung. Utbytte fra kriminalitet må hvitvaskes for å kunne brukes, og disse midlene blir brukt blant annet til å finansiere terror, spredning av masseødeleggelsesvåpen og menneskehandel. Dette er en av grunnene til at gode AML-prosesser er samfunnskritisk. Disse prosessene kan være langtekkelige og overveldende. Men, er dette egentlig et problem i lille Norge?

Avansert økonomisk kriminalitet er noe man gjerne ser på film og TV. Ikke noe som virkelig skjer her, eller? Det kan være enkelt å tenke i de baner. Men, som den sjokkerende serien “Exit” prøvde å sette lys på, er dette høyst aktuelt – også i Norge. Visste du for eksempel at Norge var under forsterket oppfølging av Financial Action Task Force (FATF) i en femårsperiode, frem til 2019 på grunn av manglende etterlevelse av regelverket?

Les også; Alt du trenger å vite om antihvitvasking (AML)

Heldigvis viser en undersøkelse av KPMG at bedre rutiner og et systematisk arbeid med AML hjelper de ansatte å gjøre gode undersøkelser, og fange opp flere mistenkelige transaksjoner! Dette er en av flere gode grunner til å ta i bruk egnede AML-tjenester.

 

AML-tjeneste (5 fordeler):

  1. Spar verdifull tid

Tid er penger og tid er kanskje det viktigste du har. En AML-tjeneste vil gjøre prosessen mer effektiv og løsriver tid til andre verdifulle kjerneoppgaver.

Å utarbeide gode rutiner gir en trygghet i prosessen og bidrar til at virksomheten er forberedt på tilsyn til enhver tid, samtidig som du er med og forebygger økonomisk kriminalitet. Med en digital AML-tjeneste får du i tillegg tilgang på blant annet automatisk elektronisk screening mot sanksjons- og PEP lister og BankID som legitimerer kunden - noe som samlet sett gjør prosessen raskere og mye enklere.

Din tid er dyrebar – bruk den godt.

  1. Spar penger

AML-prosesser er tidkrevende. Med en digital AML-prosess vil det ikke kapasiteten, produktiviteten og effektiviteten i virksomheten gå vesentlig ned - og du kan heller du bruke tid på det som til slutt tjener bunnlinjen.

En AML-løsning bør også være bransjetilpasset etter virksomhetens behov, kompleksitet og bransje. Med det unngår du tunge manuelle oppgaver og er en billigere løsning enn om du for eksempel skal lete opp listeleverandører selv og bygge en opp en egen løsning. En listeleverandør bør gjøre grundige undersøkelser av de som står på listene, og gi presise treff og tilstrekkelig med informasjon. Kjenn Din Kunde bruker Bureau van Dijk som underleverandør, en av de største i bransjen med god dekning over hele verden.

  1. Vær forberedt på tilsyn – ha all informasjon ett sted

Å ha oversikt og dokumentasjon kan være noe av det tyngste i en AML-prosess. Det er mange ting som skal gjøres, huskes på og ha kontroll over. Dokumentasjon på AML-kontroll er helt avgjørende for å unngå sanksjoner ved tilsyn.

En AML-prosess kan fort bli overveldende med hauger av uoversiktlige papirer som sluker opp tiden. Med en verden som stadig blir mer digitalisert vil en digital AML-tjeneste både kunne forenkle prosessen, men den lagrer også all dokumentasjon automatisk uten å bruke verdifull tid på ekstra papirarbeid.

En AML-tjeneste bør være designet for å gjøre prosessen enklere for deg. Ved å ha all informasjonen på ett sted blir det enklere å ha full oversikt og det er enklere å:

  • følge opp kunder
  • rapportere til styret og ledelsen
  • forberede tilsyn
  1. Kundenes beste!

Ved å automatisere og effektivisere AML-prosessen frigjør du mer tid til bedriftens kjerneoppgaver som gjør at du kan starte å betjene kundene dine kjappere. Dette er god kundeservice, og gagner både kunden og deg.

Hele prosessen er i tillegg mer brukervennlig for kundene dine, og den vil automatisk hente ut offentlig informasjon. Med det slipper kundene å blant annet måtte fylle ut lange skjemaer – mens du har full oversikt over hvem du samarbeider med.

  1. Keeps you out of trouble!

En digital AML-tjeneste gir deg en mer enhetlig prosess for alle ansatte involvert. Samtidig som det vil være med å gjøre det enklere med strukturerte prosesser hvor kundens forhold undersøkes og dokumenteres.

I kampen mot økonomisk kriminalitet vil rutiner være en viktig bidragsyter. Med en egnet AML-tjeneste kan du være trygg på at alle lover og regler er oppdaterte til enhver tid. Du er også alltid forberedt på tilsyn da alt blir digitalt dokumentert og lagret. Det blir rett og slett lettere å etterleve regelverket og unngå omdømmetap eller sanksjoner. Og dine kunder kan være tryggere på at de ikke selv blir involvert i en ulovlig transaksjon.

Til dette har vi utviklet Kjenn Din Kunde. Vi fokuserer på å gjøre prosessen så enkel som mulig, samtidig som løsningen kontinuerlig blir utviklet og oppdatert i henhold til fortløpende endringer i lovverket. Og kundene, styret og aksjonærene i virksomheten kan være trygge på at bedriften har tilfredsstillende rutiner.

Som kunde får du i tillegg eksklusiv tilgang på opplærings- og kompetansevideoer og webinarer i Kjenn Din Kunde sin serviceportal laget av våre egne regulatoriske eksperter. Dette er inkludert i Kjenn Din Kunde. På denne måten kan alle ansatte alltid være oppdatert på det siste innen hvitvaskingsloven, og oppfylle kravet om opplæring som hvitvaskingsloven stiller.

 

Book demo

 

Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Nokas trengte en løsning som automatiserte og effektiviserte AML-prosessene. Valget endte på Beaufort, og Nokas har nå en automatisert løsning hvor...

Read More
Antihvitvasking for meglerbransjen er nå enklere

Antihvitvasking for meglerbransjen er nå enklere

I en verden i konstant forandring med stadig økende tempo, brukermønster, nye lover og pressede marginer, blir kravet til et forretningssystem stadig...

Read More