Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

1 min read

Kjenn Din Kunde – kampen mot økonomisk kriminalitet

Kjenn Din Kunde – kampen mot økonomisk kriminalitet

Vet du hvem du egentlig gjør business med?

Historiene om økonomisk kriminalitet er mange, og av og til er det vanskelig å vite akkurat hvem man gjør business med. Det er mye som må sjekkes og kravene til kundekontroll blir stadig strengere fra myndighetenes side. Innhenting av dokumentasjon er også en kompleks prosess.

Å bekjempe hvitvasking og korrupsjon handler ikke bare om rutiner, tiltak og kontinuerlig forbedring i prosessene, men også om å tilby tjenester og verktøy som hjelper aktørene å etterleve de strenge kravene.


Sammen bidra til et bedre samfunn

I kampen om å bekjempe hvitvasking jobber vi for mer finansiell åpenhet i samfunnet, og vårt bidrag er digitale produkter. Vi kjenner våre kunder, og det skulle bare mangle at du kjenner dine. Derfor har vi utviklet produktet Kjenn Din Kunde.

Vår misjon er at etterlevelse av regelverket skal være enkelt, effektivt og transparent for alle rapporteringspliktige selskap som er underlagt hvitvaskingsloven. Som rapporteringspliktig må det gjennomføres gode risikovurderinger av egen virksomhet, samt sikre at rutiner og tiltak er på plass for å kunne identifisere og følge opp risikoer.

Som regjeringen sier, “forebygging handler om å være i forkant, da dette kan redusere behovet for senere tiltak”.

Dette er likevel et samfunnsansvar som krever godt samarbeid på tvers av ulike offentlige etater, og mellom offentlig og privat sektor. Sammen må vi sørge for at anti-hvitvaskingssystemene fungerer bedre slik at de bidrar til en økonomisk stabilitet i samfunnet. Penger som stammer fra blant annet narkotikasalg, prostitusjon og menneskehandel fordekkes gjennom lovlige selskaper. Det er hele tanken bak hvitvasking. Dette er vanskelig å bekjempe, men med gode løsninger er vi på riktig vei.

Beaufort bidrar i forebyggingen ved å effektivisere forretningsprosessene som lar dere ha god kundekontroll i alle faser. Deres bidrag er at dere ikke gjør business med personer og selskaper med urent mel i posen.

 

Vil du vite mer om forenkling av dine anti-hvitvaskingsrutiner?

Les mer om Kjenn Din Kunde her!

 

Vår historie

Beaufort Solutions består av personer med høy faglig kompetanse innen anti-hvitvaskingsarbeid, fra selskaper som KPMG, DNB og PWC. Vi har teknologer med kjernekompetanse fra tilsvarende arbeid, og design- og produktutviklere som sørger for at vi leverer brukervennlige produkter som fullt ut ivaretar våre kunders behov.

Beaufort Solutions ble startet i 2018 av Finstart Nordic – innovasjons- og investeringsarmen til Norges nest største bank, Sparebank 1 SR-Bank, og i 2019 ble vi etablert som eget selskap.

 

Book demo