Produktet vårt
Kjenn Din Kunde
Mange bedrifter ser på Hvitvaskingsloven som nok et nødvendig onde de er blitt pålagt å forholde seg til, på samme måte som f eks GDPR. Det fremstår som både dyrt og komplisert å skulle holde seg innenfor lovens strenge rammer, med kompliserte manuelle og repetitive kontroller. Men det kan gjøres enklere. Vi har utviklet en digital løsning som ivaretar de regulatoriske kravene til kundekontroll i Hvitvaskingsloven på en enkel og brukervennlig måte. I tillegg til å sikre etterlevelse på en enkel måte, bidrar du til å skape mer finansiell åpenhet. For kontrollene ER nødvendige.
Vil du være med å bidra?
Vi hører gjerne fra deg enten du har kompetanse vi trenger eller vi kan hjelpe deg med en løsning på dine AML utfordringer
Kontakt OSS