Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

3 min read

Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Nokas trengte en løsning som automatiserte og effektiviserte AML-prosessene. Valget endte på Beaufort, og Nokas har nå en automatisert løsning hvor alt rundt AML er satt i system. De har økt kvalitet på arbeidet mot hvitvasking, og det har blitt frigjort ressurser internt i selskapet, som tidligere løste AML manuelt.

 

”Anti-hvitvasking krever mer og mer av alle rapporteringspliktige selskaper, og vi så behovet for å bruke ressursene våre mer effektivt. Vi var nødt til å gjøre noe med måten vi håndterte AML på.

Når man jobber manuelt, ser man seg ofte blind på ting, og det er vanskelig å fange oppRundt bilde feil. Nå har vi fått et vanntett og automatisert system, og våre analytikere må gjøre minimalt med manuelle kontroller, da veldig mye handler om å kun gjøre en kontroll i etterkant av det som kommer frem i KDK. Det er et verktøy som passer oss veldig godt, og det har effektivisert og forenklet AML-arbeidet vårt betraktelig.”

– Adrian Johansen, Head of Security and Compliance, Nokas Verdihåndtering

 

HVEM:
Nokas Verdihåndtering AS

HVA:
Selskapet har rundt 5000 kunder og nærmere 200 ansatte, hvorav 12 er aktive brukere av Kjenn Din Kunde (KDK).

HVORFOR:
De trengte en løsning som automatiserte og effektiviserte AML-prosessene.

RESULTATER:
• En automatisert løsning hvor alt rundt AML er satt i system
• Økt kvalitet på arbeidet mot hvitvasking
• Frigjorte ressurser internt i selskapet, som tidligere løste AML manuelt

 

Hvordan fikk dere høre om Beaufort?
Det var på et hvitvaskingsseminar, hvor vi diskuterte digitale løsninger for anti-hvitvasking med andre deltagere. I etterkant av dette gjorde vi et dypdykk i hva Beaufort og andre leverandører stod for, og endte etter en grundig prosess opp med å velge Beaufort.

Hvordan kom dere i gang med Kjenn Din Kunde?
Onboardingen startet på nyåret i 2023, og i februar var vi 100% i gang. Oppstarten gikk veldig bra. Vi hadde naturligvis noen spørsmål underveis, men da opplevde vi at Support svarte så å si øyeblikkelig. Vi fikk gode svar tilbake og hjelp til å løse utfordringene våre. I tillegg fikk vi tilbud om hjelp til å legge inn kunder. Alt har gått veldig fint.

 

"Vi opplever stor velvillighet fra Beaufort til å løse utfordringer. Våre eksterne IT-utviklere som jobber med API-integrasjoner, har sagt at de ikke er vant til at leverandører er så positivt innstilte til utvikling og samarbeid."

 

Hvordan jobbet dere med AML tidligere?
Vi gjorde jo mye at det samme, men på en veldig manuell måte. Det var en gammeldags metode, og vi så behovet for å automatisere og effektivisere vår måte å drive AML-arbeid på.

Hva var viktig for dere da dere valgte ny løsning?
I beslutningsprosessen om valg av et nytt, digitalt verktøy for AML, likte vi spesielt godt at Kjenn Din Kunde er en teknisk løsning med klare, urokkelige rammer, men at det likevel finnes rom for å tilpasse til kundens behov innenfor disse rammene. Det er betryggende og sikrer kvaliteten på AML-arbeidet vårt. Kjenn Din Kunde sikrer også en oversikt over kundene som vi ikke hadde på samme måte tidligere.

Hva liker du spesielt godt med Kjenn Din Kunde?
Brukergrensesnittet er veldig bra. Løsningen er enkel å bruke og har et intuitivt grensesnitt. Det finnes også gode API-muligheter, hvilket er viktig for oss. Velvilligheten til å løse utfordringer er en stor fordel.

Kjenn Din Kunde har også forenklet prosessen med etablerte kunder. Når vi skal kjøre en ny due diligence, for eksempel for høyrisikokunde, får vi et varsel om at det har gått et år og at vi må gjøre en ny analyse. Dette minsker risikoen for menneskelige feil.

Dashboard’et som gir oss oversikt over alle kunder, er også svært nyttig. Vi får et godt bilde av hvor vi står på ethvert tidspunkt. Det fungerer også godt som et rapporteringsverktøy.

Hva er de viktigste resultatene så langt?
Det er helt klart kvalitetskontroll og at det er enklere og mer effektivt å gjøre det som trengs for å oppfylle lovkravene om anti-hvitvasking på en god og betryggende måte.

Hvordan opplever dere samarbeidet med Beaufort?
Veldig bra! Support har vært upåklagelige så langt, og vi får alltid den hjelpen vi trenger når vi ber om det. Når vi spør vår kontaktperson om noe, kommer vi også alltid videre til den i Beaufort som har spesialkompetanse innenfor det aktuelle området.


"Vi har ikke privatkunder, kun næringskunder, og da er det gjerne litt flere forhold man må sjekke ut. Kjenn Din Kunde har alt vi trenger. Løsningen henter inn informasjon om PEP, sanksjoner, negative nyheter, selskapsstruktur osv. Det er hele pakken, som bidrar til mindre som vi selv må sjekke opp i etterkant."

 

Har du full kontroll på AML i din bedrift? Hos oss får du en komplett løsning for rapporteringspliktige selskaper.

Ta kontakt med oss i dag, vi hjelper deg!

 

nyhetsbrev

Eiendomsmegler Vest bruker Kjenn Din Kunde for å lette AML-arbeidet til sine meglere

Eiendomsmegler Vest bruker Kjenn Din Kunde for å lette AML-arbeidet til sine meglere

Det var Kjenn Din Kunde og integrasjonen med Vitec som gjorde at Eiendomsmegler Vest lyktes med å forenkle og forbedre AML-arbeidet.

Read More
AML og konsekvenser av dårlig styring

1 min read

AML og konsekvenser av dårlig styring

Strengere krav fra Finanstilsynet fører til flere anmeldelser og rettssaker I oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov og -forskrift i kraft, og etter...

Read More
Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

1 min read

Nyttige fagrapporter og veiledninger 2023- En oversikt

Er du oppdatert på det faglige rundt Hvitvaskingsloven? ‍Hvitvaskingsloven av 2018,Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, er den tredje...

Read More