Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

AML Helsesjekk

I samarbeid med Advokatfirmaet Wiersholm

 

paragraf_hs

Vi tilbyr AML Helsesjekk for gjennomgang av foretakets risikoanalyse og rutiner

 

Krav til virksomhetsinnrettet risikoanalyse og rutiner

I henhold til hvitvaskingsloven skal alle rapporteringspliktige foretak ha utarbeidet en virksomhetsinnrettet risikoanalyse, og holde disse oppdatert løpende. Foretakene skal også ha konkrete rutiner for å fange opp den risikoen som er avdekket i foretakets risikoanalyse. 

I svært mange tilsynsrapporter fra tilsynsorganene er det beskrevet gjennomgående mangler ved foretakenes risikoanalyser og rutiner. Dette er derfor like viktig å ha orden på som selve kundekontrollen som gjennomføres i KDK.

 

Hvem utfører Helsesjekken?

Brukere av Kjenn Din Kunde (KDK) kan bestille en overordnet gjennomgang av sine risikoanalyser og rutiner (Helsesjekken). Helsesjekken er et samarbeid mellom KDK og Advokatfirmaet Wiersholm (Wiersholm). Ansvarlig partner for Wiersholm er advokat Kjersti Trøbråten, som bl.a. tidligere har arbeidet i Finanstilsynet. Advokat Trøbråten er en av landets fremste eksperter på regulatoriske forhold, herunder hvitvaskingsloven.

 

Hvordan komme i gang med Helsesjekken?

Helsesjekken går ut på at du som bruker av KDK sender en e-post til support@beaufort.io, bestiller tjenesten og fyller ut en egenerklæring som er utarbeidet av KDK og Wiersholm sammen som vil bli sendt dere på e-post. Når skjemaet er ferdig utfylt, sendes skjemaet per e-post til Wiersholm på den e-postadresse som dere mottar. Foretakets risikoanalyse og rutiner vedlegges e-posten til Wiersholm, helst i Word-format eller som PDF-fil. 

Wiersholm vil så gjennomgå svarene innen en kort tidsfrist, og foreta en overordnet gjennomgang av foretakets risikoanalyse og rutiner. Wiersholm vil deretter gi en tilbakemelding per e-post. Tilbakemeldingen vil dels bestå i et grønt, gult eller rødt “lys”. Ved grønt lys er det i gjennomgangen ikke funnet vesentlige feil, ved gult er det behov for forbedringer og ved rødt er det avdekket vesentlige og kritiske mangler. Sammen med trafikklyset får du et konkret forslag til forbedringspunkter i kulepunktformat. 

Ved gult eller rødt lys kan Wiersholm bistå med å utarbeide tilfredsstillende risikoanalyse og rutiner, eller du kan velge å få bistand fra en annen - enten eksternt eller internt. Wiersholm tilbyr imidlertid de kunder som er registrert bruker av KDK en rabatt på sine timepriser. I noen tilfeller kan det også gis fastpris. Det er en dedikert gruppe advokater hos Wiersholm som følger opp KDK kunder.

 

Hvordan behandles opplysningene om ditt foretak?

Når kunden har fylt ut egenerklæringsskjemaet som som de får tilsendt på e-post og bestilt tjenesten, så sender kunden skjemaet dette til Wiersholm per e-post sammen med sine rutiner og risikoanalyse. Wiersholm vil deretter opprette et klientforhold med kunden.

Wiersholm forbeholder seg retten til å avslå Helsesjekken dersom kundens rutineverk er for omfattende til at en gjennomgang kan gjennomføres innenfor fastpris, eller dersom det å påta seg oppdraget vil kunne medføre at det oppstår interessekonflikt i forhold til andre oppdrag og klienter. Dersom Helsesjekken avslås som følge av omfang, kan Wiersholm gi kunden et tilbud om gjennomgang til en pris nærmere fastsatt for det aktuelle rutivenerket. 

 Wiersholm er et advokatfirma og har taushetsplikt når de rådgir klienter. KDK vil således ikke bli gjort kjent med det konkrete innholdet i rådgivningen som du mottar fra Wiersholm.

 

Hva gjør Helsesjekken for deg som bruker av KDK?

Brukere av KDK er selv ansvarlig for å ha risikoanalyse og rutiner som er i tråd med det som er lovpålagt, og Helsesjekken er kun ment som en indikator og et hjelpemiddel for kundens videre arbeid med egen risikoanalyse og rutinesamling. 

Vi anbefaler alle kunder som er usikker på hvorvidt deres rutiner eller risikoanalyse oppfyller hvitvaskingslovens krav å benytte seg av Helsesjekken.

 

Kontakt oss