Book demo Prøv gratis
Book demo Prøv gratis

Det skal bli vanskeligere å hvitvaske midler.

Visjon_illustrasjon
HubSpot Video

 

Det skal ikke være greit å begå økonomisk kriminalitet, som igjen går utover andre.

 

Vårt bidrag i kampen er digitale produkter, ditt bidrag er at du har kontroll på hvem du har som kunde. Vi vil gjøre det lettere for de som sitter i fronten å ha kontroll på at kundene deres opptrer ryddig. Hvert år hvitvaskes mer enn 1500 milliarder amerikanske dollar gjennom legale finansinstitusjoner verden over.

Det er for enkelt å skjule midlenes opprinnelse, motta bestikkelser eller inngå kundeforhold med sanksjonerte personer og selskaper. Det er ikke greit at penger som stammer fra kriminelle handlinger; som narkotikavirksomhet, menneskehandel, illegalt våpensalg, ulovlig pornografi eller kjøp/salg av utrydningstruede dyrearter, passerer gjennom systemet og skjules uten at dette blir fanget opp.

Terroristaktiviteter blir finansiert gjennom narkotikasalg og prostitusjon, ofre for menneskehandel tvinges til å jobbe, for så å gi nesten hele lønnen til sine bakmenn og bygningsarbeidere tvinges til å leve i kummerlige forhold. Det er vårt felles ansvar å stoppe dette. Det er lett å tenke at dette ikke angår meg, men utbyttet fra disse lysskye forretningene fordekkes gjerne gjennom lovlige selskaper. Det er hele tanken bak hvitvasking. Derfor må vi kontrollere de vi gjør forretninger med. Dette er også norske myndigheter enige i, derav det nye strenge regelverket av 2018.

Vi har utviklet en løsning som enkelt gir deg informasjonen du trenger for å vurdere om dette er en kunde du vil ha ombord. Gjennom nasjonale og internasjonale datakilder henter vi ut, og sammenstiller, alt av informasjon vi finner på kunden din, slik at du kan være trygg på at du i hvert fall har gjort ditt for å forhindre at dette kan fortsette. Sånn at du kan fange opp om noe ikke stemmer, og gjøre de undersøkelser og rapporteringer som er nødvendige å gjøre. For å sikre finansiell åpenhet. Det er hva dette handler om.

 

Booke et møte?

Vi viser deg gjerne løsningen vår

 

Book demo