Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

2 min read

Alpha forteller om sin erfaring med AML-løsningen Kjenn Din Kunde

Alpha forteller om sin erfaring med AML-løsningen Kjenn Din Kunde

Alpha Corporate Finance er et verdipapirforetak med ca 20 ansatte, som tilbyr et bredt spekter av finansiell rådgivning, med fokus primært på fusjoner og oppkjøp i det norske og nordiske markedet. Vi tok en prat med Kari Kindseth, som har det daglige ansvaret for AML i Alpha.


Hei Kari, kan du fortelle litt om din rolle i Alpha?

Jeg har jobbet i Alpha i ca fem år, som kontorleder og etterlevelsesansvarlig, og har ansvaret for å utføre kundekontroll og risikovurderinger, samt å rapportere til hvitvaskingsansvarlig i selskapet.  Det er kun jeg som bruker Kjenn Din Kunde.

 

Dere har nå vært kunde hos Beaufort i ca tre år. Kan du si litt om hvorfor dere valgte Beaufort og produktet Kjenn Din Kunde?

Løsningen var enkel å bruke og passet våre behov veldig godt. Det var lett å gjøre tilpasninger slik at det ble en mest mulig optimal arbeidsflyt tilpasset vår bransje. Tidligere benyttet vi et annet system, men det ble altfor omfattende. Kjenn Din Kunde er enkelt, samtidig som det oppleves trygt mtp oppfyllelse av lovkravene, som bare har blitt strengere og strengere.

 

Hvordan har det vært å jobbe med produktet (Kjenn Din Kunde) i det daglige, nå i over tre år?

I starten meldte jeg inn flere forslag til forbedringer, samt ønsker om nye funksjoner. Det ble tatt til etterretning, løsningen har utviklet seg mye og det er bra. Det er et stabilt system, med gode hjelpetekster, det er lett å bruke og alt i alt et veldig bra verktøy som hjelper meg i det daglige arbeidet med AML. Informasjonen blir presentert på en intuitiv og lettfattelig måte, slik at det blir enklere å ta riktige avgjørelser og å foreta gode kundevurderinger som holder høy kvalitet.

Det fungerer også veldig bra for våre kunder. Vi har en litt delt kundegruppe, med mange proffe aktører, men det er også en del kunder som ikke har så mye erfaring rundt det å svare på egenerklæringsskjemaer. De aller fleste svarer på KYC umiddelbart og det sparer oss for mye tid og unødig oppfølging.

 

Hva har dere sett av resultater så langt?

Tiden vi bruker på kundekontroll er redusert. Informasjonen vi får fra systemet, særlig ved behandling av mulige treff på PEP og sanksjoner, gjør at man har et bra utgangspunkt til å gjøre gode risikovurderinger.

Vi har absolutt blitt avhengige av å ha et godt verktøy, kvaliteten har blitt mye bedre, så det er en stor forbedring. Jeg bruker nok mer tid på dette nå enn for noen år siden, men det er fordi lovkravene har blitt strengere. Og da er det bra med et system som følger disse kravene best mulig.

 

Hva liker du spesielt godt med Kjenn Din Kunde?

Det er en stabil løsning som gir nødvendig informasjon slik at det blir enklere å innhente nok informasjon til å utføre gode vurderinger, som igjen bidrar til økt kontroll.

 

Er det noe du savner?

Savner tilgang til datakildene, særlig for PEP-treff. Bedre screening av Relasjoner. Ofte har vedkommende ingen relevans for treffet.

 

Da kan vi glede deg med at dette er noe vi ser på akkurat nå. Nemlig det å hjelpe brukerne våre gjennom løsningen, med flere hjelpetekster, linker til loven osv.

 

Hvordan opplever du/dere kundeforholdet med Beaufort?

Det har godt veldig greit, vi fikk all hjelp vi trengte i oppstarten. Bra støtte både på opplæring i systemet og på det regulatoriske.

 

Hvordan opplever du utviklingen av nye funksjoner i Kjenn Din Kunde?

Jeg legger merke til forbedringer hele tiden. Dashboard er veldig bra ved rapportering til styret. Enkelt og oversiktlig, med antall PEP, kunder med høy risiko og annen info det må rapporteres på. Prosjektsidene er også veldig bra, passer vårt behov godt!

Kundelisten har forbedringspotensiale, jeg vil gjerne se hvilke kunder som tilhører hvilke prosjekter.

 

Det er notert, og det skal vi se på. Tusen takk for tiden din, Kari:)

 


 

Book en demo med oss for å høre hvordan Beaufort / Kjenn Din Kunde kan hjelpe deg med AML i din arbeidshverdag.

Book demo

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på AML?
Følg oss gjerne på LinkedIn 🥸

Eiendomsmegler Vest bruker Kjenn Din Kunde for å lette AML-arbeidet til sine meglere

Eiendomsmegler Vest bruker Kjenn Din Kunde for å lette AML-arbeidet til sine meglere

Det var Kjenn Din Kunde og integrasjonen med Vitec som gjorde at Eiendomsmegler Vest lyktes med å forenkle og forbedre AML-arbeidet.

Read More
Blueberry Capital forteller om sin erfaring med AML-løsningen Kjenn Din Kunde

Blueberry Capital forteller om sin erfaring med AML-løsningen Kjenn Din Kunde

Mirela Brox Montell jobber som COO/CFO i Blueberry Capital som har vært kunde hos Beaufort siden 2021. Vi tok en prat med Mirela om Blueberry sin...

Read More
Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Slik reduserte Nokas manuelt arbeid med AML til et minimum og samtidig reduserte risikoen for feil

Nokas trengte en løsning som automatiserte og effektiviserte AML-prosessene. Valget endte på Beaufort, og Nokas har nå en automatisert løsning hvor...

Read More