Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

Webinaropptak

AML og tilsynspraksis: Trender og utvikling

 

Den globale innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering er stadig økende. Norge er ikke noe unntakstilfelle. For rapporteringspliktige foretak medfører det en rekke krav og plikter, hvor manglende etterlevelse av loven kan få betydelige konsekvenser.

Julie Odden og Niels Kristian Axelsen er blant landets mer erfarne jurister innenfor AML og tilsynspraksis. I dette webinaret skal de gå gjennom trender og utvikling i tilsynspraksis knyttet til hvitvaskingsloven. Blant annet vil de gå inn på hva slags typetilfeller som har medført merknader, bøter eller andre former for sanksjoner.

Webinaret gir innsikt i nyere tilsynspraksis, og vil være nyttig ved utforming av rutiner og risikoanalyse i rapporteringspliktige foretak. Det er dermed spesielt relevant for alle som arbeider med – eller har ansvaret for – AML og terrorfinansiering i rapporteringspliktige foretak.

Få tilgang til webinaropptaket her