Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

Webinaropptak:

Opplæringskravet i Hvitvaskingsloven

 
Finanstilsynet har sterkt fokus på dette kravet i hvitvaskingsloven. Dette kommer frem i nylig publiserte tilsynsrapporter.
Dette webinaropptaket vil gi deg økt forståelse av hva dette kravet innebærer og hvordan en virksomhet kan sikre bedre etterlevelse. 
 
Dette vil du få vite mer om i webinaropptaket:
1.  Plikten til intern opplæring
2.  Hvem i foretaket skal læres opp
3.  Tre-trinns opplæring
4.  Innholdet i opplæringen
5.  Plikt til å vedlikeholde kunnskapen internt

Få tilgang til webinaropptak

Advokat dr juris Niels Kristian Axelsen

Niels Kristian har lang erfaring som forretningsadvokat, foreleser, forfatter og rådgiver. Han innehar en doktorgrad, Dr. Juris, hvor temaet i avhandlingen var strafferettsregulering av innsidehandel, markedsmanipulasjon og hvitvasking. I Beaufort bidrar han i produktutviklingen, holder webinar, skriver fag-artikler og hjelper kunder når de virkelig står fast.

Niels Kristian Axelsen