Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

 

Personvernerklæring

 

Personvernerklæring i Beaufort Solutions AS

Denne personvernerklæringen skal gi deg oversikt over hvordan vi samler og forvalter dine opplysninger.

 

Når gjelder personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Beaufort Solutions AS og for alle nettsteder, produkter og skytjenester kontrollert av Beaufort Solutions AS. Tjenestespesifikke bestemmelser finnes i vilkårene til den aktuelle tjenesten, databehandleravtale eller annen tilsvarende informasjon tilknyttet den aktuelle tjenesten.

Personvernerklæringen gir informasjon om formålet, hvordan og hvorfor Beaufort Solutions As behandler personopplysninger. Personvernerklæringen gir også informasjon om behandling av personopplysninger som utføres på vegne av våre kunder i kraft av egen databehandleravtale.

 

Hvem behandler vi personopplysninger om

Beaufort Solutions As behandler personopplysninger om jobbsøkere, kontaktpersoner og brukere av våre tjenester eller produkter.

 

Beaufort Solutions AS som behandlingsansvarlig

Når Beaufort Solutions As bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger er Beaufort Solutions As å anse som behandlingsansvarlig. Dette kan for eksempel være i sammenheng med at du er jobbsøker, kontaktperson for en kunde eller når du benytter noen av våre tjenester.

 

Formålet med behandling av dine personopplysninger

Om kundekontakter og brukere
For å håndtere våre kunderelasjoner og for å oppfylle konkrete forpliktelser i henhold til avtalene med våre kunder, trenger Beaufort Solutions AS personopplysninger om deg som bruker eller kontaktperson for kunden. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er:

 

  1. Gjennomføre salg og inngå kontrakt med kunden
  2. Gi deg og kunden tilbud om produkter og tjenester
  3. Utføre leveranse i samsvar med avtale inngått med deg eller kunden
  4. Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
  5. Behandling av bestilling, fakturering, betaling og annen administrasjon

 

Hvordan vi henter inn dine personopplysninger

Beaufort Solutions AS henter inn personopplysninger direkte fra deg, rekrutteringsbyrå eller andre personer som er tilknyttet kunden. Disse personene kan være en leder eller kollega.

 

Maskinell formidling av personopplysninger

Beaufort Solutions As anvender ulike digitale løsninger som sporer, formidler eller samler inn informasjon om deg ved bruk av våre produkter, tjenester eller nettsider.

 

Informasjonskapsler og teknologi fra Google Google Analytics: 

Denne informasjonskapselen gir oss mulighet til å se informasjon om brukerens aktiviteter på våre nettsider. Ved hjelp av Google Analytics kan vi se hvilket innhold som vises mye og lite og kan arbeide for å gjøre våre nettsider mer relevant for våre brukere.

OAuth Application: Denne teknologien gjør det mulig for brukeren å sende e-post fra våre produkter med sin egen E-post konto.

 

Hvilke typer personopplysninger behandler vi

Personopplysninger Beaufort Solutions AS behandler om deg kan være:

  • Navn, adresse, telefonnummer og e-post
  • Jobbinformasjon som tittel, stilling og faglige interesser
  • Personopplysninger og innhold du har delt i korrespondanse med oss
  • Unik brukerinformasjon som innloggings-ID, brukernavn og passord
  • Andre personopplysninger i din profil som du fritt har delt gjennom tredjeparts sosiale nettverk som for eksempel LinkedIn og FacebookHvordan deler vi dine personopplysninger

Internt i Beaufort Solutions AS

Personopplysninger som er hentet direkte fra deg til våre medarbeidere eller via rekrutteringsbyrå vil være tilgjengelig internt for våre medarbeidere med tilgang til internt system for kundebehandling. Personopplysninger delt via underleverandør eller tredjepart til Beaufort Solutions AS vil ikke være tilgjengelig internt for våre medarbeidere dersom dette ikke også er i tråd med underleverandørens personvernerklæring.

 

Utenfor Beaufort Solutions AS

Beaufort Solutions AS kan også dele dine personopplysninger med ekstern tredjepart i følgende sammenhenger:

 

Offentlige myndigheter

Politiet og andre myndigheter kan kreve utlevert personopplysninger fra Beaufort Solutions As.  I slike tilfeller må Beaufort Solutions AS utlevere opplysninger det finnes rettskjennelse for.

 

Nettforum

Dersom du legger ut innlegg, kommentarer eller lignende på Beaufort Solutions As nettforum som for eksempel LinkedIn eller Facebook, kan denne informasjonen gjøres tilgjengelig også for andre i tråd med nettforumets delingsalgoritmer.

 

Hva er dine rettigheter

Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon

Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta markedsføring fra Beaufort Solutions As, og kan gjøre dette ved å melde fra til oss via kundeservice.

 

Grunnleggende rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at Beaufort Solutions As korrigerer feil i dine personopplysninger. 

Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår.

Du har også rett til å sende inn en klage til datatilsynet som gjelder vår behandling av personopplysningene dine.

 

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

Beaufort Solutions As behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som kommuniseres til deg eller kunden i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene, samtidig som vi tar hensyn til vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg eller kunden, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at Beaufort Solutions As kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din og vår kundes siste samhandling med oss.

Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem.

 

Beaufort Solutions As som databehandler

Beaufort Solutions As tilbyr tjenester til kunder der kunden opptrer som behandlingsansvarlig, og Beaufort Solutions As som databehandler. Disse tjenestene innebærer også behandling av kundedata og personopplysninger. I denne sammenhengen fastsettes formålet med behandlingen av personopplysninger gjennom kundens avtale med deg eller respektiv virksomhet. Beaufort Solutions As behandler da personopplysninger på vegne kunden i tråd med tilhørende databehandleravtale.

 

Kundens og Beaufort Solutions As forpliktelser

Når Kunden opptrer som behandlingsansvarlig skal denne i henhold til gjeldende personvernlovgivning sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Videre skal kunden vurdere å etablere eierskap til risikoen ved behandlingen av personopplysningene. Et annet viktig aspekt ved Kundens ansvar som behandlingsansvarlig er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene.

Beaufort Solutions As er en naturlig del av Kundens ansvar som behandlingsansvarlig i den forstand at Beaufort Solutions As tjenester er del av den behandlingen av personopplysninger som Kunden må sikre at er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når Beaufort Solutions As behandler personopplysninger på vegne av Kundene sine må vi derfor gjøre dette i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere.