Vår visjon
For å sikre velferd, vår rettsstat, demokratiet og en sunn økonomi trenger vi finansiell åpenhet i samfunnet.

Det skal ikke være greit å begå økonomisk kriminalitet, som igjen går utover andre.

Vårt bidrag i kampen er digitale produkter, ditt bidrag er at du har kontroll på hvem du har som kunde. Vi vil gjøre det lettere for de som sitter i fronten å ha kontroll på at kundene deres opptrer ryddig. Hvert år hvitvaskes mer enn 1500 milliarder amerikanske dollar gjennom legale finansinstitusjoner verden over.

Det er for enkelt å skjule midlenes opprinnelse, motta bestikkelser eller inngå kundeforhold med sanksjonerte personer og selskaper. Det er ikke greit at penger som stammer fra kriminelle handlinger; som narkotikavirksomhet, menneskehandel, illegalt våpensalg, ulovlig pornografi eller kjøp/salg av utrydningstruede dyrearter, passerer gjennom systemet og skjules uten at dette blir fanget opp.

Terroristaktiviteter blir finansiert gjennom narkotikasalg og prostitusjon, ofre for menneskehandel tvinges til å jobbe, for så å gi nesten hele lønnen til sine bakmenn og bygningsarbeidere tvinges til å leve i kummerlige forhold. Det er vårt felles ansvar å stoppe dette. Det er lett å tenke at dette ikke angår meg, men utbyttet fra disse lysskye forretningene fordekkes gjerne gjennom lovlige selskaper. Det er hele tanken bak hvitvasking. Derfor må vi kontrollere de vi gjør forretninger med. Dette er også norske myndigheter enige i, derav det nye strenge regelverket av 2018.

Vi har utviklet en løsning som enkelt gir deg informasjonen du trenger for å vurdere om dette er en kunde du vil ha ombord. Gjennom nasjonale og internasjonale datakilder henter vi ut, og sammenstiller, alt av informasjon vi finner på kunden din, slik at du kan være trygg på at du i hvert fall har gjort ditt for å forhindre at dette kan fortsette. Sånn at du kan fange opp om noe ikke stemmer, og gjøre de undersøkelser og rapporteringer som er nødvendige å gjøre. For å sikre finansiell åpenhet. Det er hva dette handler om.

Noe av det vi tilbyr

Komplett løsning
Vi vet hvilke regulatoriske funksjoner som må på plass for at din virksomhet skal være compliant. Det er ikke bare onboarding, men også løpende kundekontroll, compliance kontroller og undersøkelser. Og alt må dokumenteres.
Automatiserte prosesser
Våre datakilder automatiserer den manuelle informasjonsinnhentingen og vil oppleves tidsbesparende. Slik at du kan bruke tiden din på de vurderingene som er vanskelige.
API
Har du behov for å integrere våre data i andre forretningssystemer, kan dette gjøres ved hjelp av vårt fleksible API.
Risikovurdering og dokumenter
Vi har høy regulatorisk kompetanse internt og kan bidra med rådgivning for å sikre at retningslinjer, rutiner og risikovurdering stemmer med de kontroller løsningen produserer.
Nøkkelklare produkter
Våre løsninger krever ingen integrasjoner mot andre systemer og kan benyttes umiddelbart.
Tilpassede produkter
Har du andre behov enn det som dekkes av våre basisprodukter, kan vi spesialdesigne dine prosesser.
Vil du være med å bidra?
Vi hører gjerne fra deg enten du har kompetanse vi trenger eller vi kan hjelpe deg med en løsning på dine AML utfordringer
Kontakt OSS