Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

AML opplæringspakker

 

Beaufort samarbeider med Vega Integrity for å tilby våre kunder opplæring og sertifisering innenfor AML. 

Vi tilbyr ulike kursopplegg avhengig av opplæringsbehovet.

 

kurs_header
 

Antihvitvask Basiskurs

Kurset er relevant for alle ansatte i foretaket og er spesielt rettet mot ansatte som ikke arbeider med antihvitvask til daglig.

 

Kontakt oss

kurs_1-1

 

Sertifiseringskurs for hvitvaskingsansvarlig

 
AML-spesialist

Kurset er relevant for ansatte som arbeider med AML, eller som ønsker en karriere innenfor antihvitvask og finansiell kriminalitet. Kurset er spesielt rettet mot ansatte – både ledere og spesialister som arbeider innenfor antihvitvask, finansiell kriminalitet, compliance og risikostyring.

Governance og risikostyring

Dette kurset gir en grundig innføring i forståelse av risiko og risikobasert tilnærming til antihvitvask. Etter gjennomført kurs vil kursdeltaker være i stand til å identifisere og vurdere risiko, samt innarbeide vurderingene i et risikorammeverk.

 

Kontakt oss

kurs_2-1

 

Sertifiseringskurs for eiendomsmeglere

 
For hvitvaskingsansvarlig

Risikovurdering og rammeverk spesielt tilpasset eiendomsmeglingsforetak.

For eiendomsmegler

Kurset er spesielt tilpasset hvitvasking og terrorfinansiering innenfor eiendomsbransjen og er rettet mot de ansatte i eiendomsmeglingsforetaket.

For styret

Risikovurdering og rammeverk spesielt tilpasset kompetansebehovet for medlemmer av styret i et eiendomsmeglingsforetak. Kurset er relevant for større virksomheter.

 

Kontakt oss

kurs_3-1