Book demo

API

 

Dersom man ønsker å bruke en integrert løsning i stedet for Kjenn Din Kunde som komplett software, er det mulig å integrere mot vårt API.

 

 

Kontakt oss

Integrasjonsmuligheter

 

 

API mot Kjenn Din Kunde

Ved å integrere systemet ditt med vårt Kjenn Din Kunde-API, kan du bl.a. automatisere registrering og kontroll av dine kunder. Screening-API

Med screening-APIet vårt kan du kartlegge dine kunder via oss.

  • Du får screening-rapport med informasjon om eventuelle treff mot PEP- og sanksjonslister.

  • Du kan se treff på negative nyheter.

  • Du mottar annen risikorelatert informasjon om personene eller foretaket som screenes.
Vi jobber stadig med å forbedre og videreutvikle APIet vårt, så her kommer det til å skje mye spennende fremover!


 

api_ill